dimecres, 13 de maig de 2020

DIJOUS, 14 DE MAIG

BON DIA!
Avui al classroom hi trobareu el vídeo de BOOKTUBER que ha fet na Nour. Per cert, n'hi ha uns quants que encara no m'han enviat el seu i ja és ben hora!!

ESPER ELS QUE FALTEN!!!

FEINA D'AVUI

Valors: Avui vos propòs fer un ACRÒSTIC. A partir de cada una de les lletres del vostre nom, heu d'escriure una altra paraula en vertical. Aquesta nova paraula pot ser una qualitat que teniu. Aquí teniu dos exemples.  Feis lletres xules i de colors!! Els alumnes de religió també ho podeu fer.Matemàtiques: FULL DE REPÀS. Les operacions s'han de fer, no només s'han de posar els resultats. Ho podeu fer al quadern de matemàtiques. No fa falta m'ho envieu, jo vos penjaré les solucions al blog ( de les 15h a les 20h) i podreu fer l'autocorrecció.

FULL DE REPÀS (14 de maig)

1:
320 101 072: _____________________________________________
90 120 420: ______________________________________________
____________________ : Vint-i cinc milions tres-cents mil cinc-cents cinc
____________________ : Tres milions setanta mil quatre-cents set.
2:

a) 650 + 8322 + 758 =
b) 22 + (21 - 14) =
c) 540 – 497 =
d) 6520 x 60 =
e) 7303 x 907 =
f) 8623 : 8 =
g) 8412 : 36 =
h) 8421 : 18 =
i) 3060 x 10 =
j) 7600 : 100 =

3 Escriu amb xifres romanes.
873:
1234
4 Escriu el valor d'aquestes xifres
CDLXII
CCXVIII
5 Escriu amb xifres: 

a) Tres setens
b) Vuit terços
6. Expressa en forma de fracció:
0'01    0'12    1'20     0'50
7. Escriu com es llegeixen els nombres anteriors
8. Ordena de més gran a més petit: 10,7 - 1,07 - 7,01, - 7,1 

Castellà: Practica amb els verbs. Al primer enllaç només heu de fer les activitats del 1r i 4rt apartat (enunciados con un verbo i verbos en un texto)
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/palabras/verbos1.html

En aquest altre enllaç treballareu el present, passat i futur. El primer requadre només és per recordar. Les activitats les trobareu on diu Pequeño Taller.

http://www.genmagic.net/lengua4/pape2c.swf