UN VIATGE PER...

balears  municipis


Aquest curs durem a terme el projecte UN VIATGE PER....amb la finalitat de conèixer els pobles que formen les illes Balears. Cada setmana un alumne farà una exposició oral de la localitat elegida. Es podrà fer la presentació amb imatges que ajudin a explicar tot allò que s'ha descobert del poble. Es pot dur a un USB per visualitzar a la pissarra digital de l'aula o també amb un mural.
  El guió que es pot seguir és aquest:
         -Situació
        - Municipis confrontants
        - Relleu
        - Habitants
        - Activitats econòmiques
        - Gastronomia
        - Personatges importants
        -Festes populars
        -Curiositats