dilluns, 6 d’abril del 2020


DIMARTS, 7 D'ABRIL

BON DIA! Avui recordarem l'acentuació i per tant abans de fer els exercicis heu de llegir bé les normes d'accentuació.

Català:

Exercicis d'accentuació per fer on line
http://www.chiscos.net/repolim/lim/accentuacio/accentuacio.html

Exercicis d'accentuació per fer al quadern de català. (l'exercici 1 només heu de fer la primera part)
http://www.xtec.cat/~aporta1/catalana/orto61.htm

Socials: Crea la teva propia sopa de lletres. Necessites un full (millor amb quadrets) i un regle. Has de fer un quadrat gran de 14 cm x 14 cm. Després has de fer línies horitzontals i verticals d'un centímetre.
A continuació escriu en lletres majúscules el nom de 10 pobles de Mallorca d'esquerra a dreta i de dalt a baix i després  acaba omplint els altres espais amb lletres. I ara ja pots demanar a algú de la teva familia que trobi les paraules i tu les vas escrivint abaix.

Anglès: Mirau el blog d'anglès i feis els exercicis.