dimarts, 28 d’abril del 2020

DIJOUS, 30 D'ABRIL

BON DIA! Aquesta setmana será més curteta, demà és festiu i vos donaré lliure fins dilluns. Tendreu un cap de setmana més llarg i si teniu feines endarrerides  vos podreu posar al dia. La tasca de castellà d'avui és més llarga i si de cas la podeu repartir entre avui i demà.
 Encara n'hi ha que no vos heu connectat al classroom i convé que ja ho faceu perquè la setmana que ve intentarem fer qualque feina des d'allà.  Així provarem com ens va. Dilluns ja vos informaré amb més detall d'això. 
Avui hi podeu entrar per veure el vídeo de BOOKTUBER de n'Adrià.

FEINA D'AVUI

Català: Fareu un dictat en línia per repassar l'ortografia de B/P, D/T, G/C a final de paraula. Heu de fer el que diu Embolic. Llavors pitjau el conill i escoltau tot el dictat. Després pitjau el cargol i començau a escriure en el quadern de català.. En acabar podeu tornar a pitjar el conill i revisau si vos heu deixat qualque lletra. Seguidament clicau la solució i vos podeu corregir les faltes. Si clicau fem memoria vos recorda les normes ortogràfiques.

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/aspectes-ortografics/b-p-t-d-c-g/

Castellà: Feis els exercicis de les fitxes següents sobre el pronom personal al quadern de castellà .Matemàtiques: Avui començarem el Quadernet 3 de matemàtiques. El tema de la mesura del temps i no vos resultarà difícil. Vos recordaré algunes coses i després feis les pàgines 5 i 6.

      -L'any és el temps que tarda la Terra en girar al voltant del Sol.
      -Un any té 365 dies i 6 hores. Per això, cada quatre anys, l'any 
        té un dia més, que s'afegeix al mes de febrer. En aquests anys,
        que es diuen de traspàs, febrer té 29 dies.

      - L'any es divideix en 12 mesos, 4 trimestres i 2 semestres.
      - Un trimestre són 3 mesos i un semestre 6 mesos.
Per mesurar periodes de temps més grans que l'any utilitzam aquestes unitats de mesura:
Lustre = 5 anys
Década =10 anys
Segle = 100 anys
mil-lèni = 1000 anys
Els segles sempre s'escriuen en nombres romans.