dilluns, 1 de juny de 2020

DIMARTS, 2 DE JUNY

BON DIA! Aquí teniu les feines per avui. Crec que el vídeo de castellà vos agradarà. Al final fa una proposta però no l'heu de fer. Només heu de contestar a les preguntes que vos he posat jo.

Castellà: Comprensión oral. Vais a ver y escuchar el siguiente video: LA CÁPSULA DEL TIEMPO


Después copiad y contestad las siguientes preguntas en el cuaderno de castellano.
1. ¿A qué lugar van los niños?
2. ¿Cómo se llaman los protagonistas de la historia?
3. ¿Qué pone la caja?
4. ¿Qué objetos hay en su interior?
5. ¿En qué año se escribió la carta?
6. ¿Cuántos años hace?
7. ¿Cómo se llama el que la escribió?
8. ¿A quien va dirigida la carta?
9. ¿Qué discapacidad tenía Sito?
10. Piensa y escribe qué pondrías tu en una cápsula del tiempo.

Matemàtiques: Fitxa interactiva: La mesura de capacitat

Català:
Fer un dictat en línia. Clicau el que diu HOMENATGE i seguiu les instruccions de les altres vegades. El podeu fer al quadern de català i després l'heu de corregir.
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/aspectes-ortografics/h/