divendres, 27 de març del 2020

SOLUCIONS PROBLEMES COMPRAR I PAGAR

Problema 1
  - 1 taula i 4 cadires costaran 485 euros
  - Si pago amb un bitllet de 500 me tornaran 15 euros

Problema 2
  - 2 cadires, el parasol i la taula me costarien 396 euros
  - Si pago 400 eurosme tornaran 4 euros

Problema 3
 - 8 cadires costarien 632 euros

Problema 4
 - Tot el conjunt de mobles costarà 708 euros
 - No en tindré prou amb 700 euros. Me faltaran 8 euros
L'enunciat d'aquest problema pot crear confusió perquè diu que es queda tot el conjunt i jo entenc que són les 4 cadires, però després diu una cosa de cada i per tant se pot interpretar com si fos només una cadira.