dilluns, 30 de març de 2020

DIMARTS 31 DE MARÇ

BON DIA! Com vos va anar ahir amb el còmic? En vaig poder veure alguns que me vareu enviar al correu i la veritat es que ho feis molt bé. Estic molt contenta del grup perquè estau fent molta feina i a més aguantant el no poder sortir de casa. Tot això passarà i ens podrem tornar a veure, passejar, sortir a jugar amb els amics….Voltros ja no sou nins/es petits/es i podeu entendre tot el que passant i per això heu de tenir paciència i procurar estar animats.

LA FEINA D'AVUI ÉS LA SEGÜENT:

CATALÀ:

LLENGUA  (LECTURA COMPRENSIVA)
Llegeix  el text amb molta atenció. Primer fes-ne una lectura ràpida; després, torna a llegir el text lentament per a respondre, sense mirar-lo, les preguntes.

ELS PONTS
Els rius, sobretot si són cabalosos, han estat sempre un obstacle per al pas de persones i de vehicles. De vegades, cal recórrer molts quilòmetres fins a trobar un pas natural pel qual poder travessar-los. Per això, des de fa segles, els humans han aprés a construir ponts. Els primers estaven fets de troncs de fusta i hi passaven persones i animals. Després, es varen utilitzar altres materials més resistents, com la pedra. Avui dia, els ponts es fabriquen amb acer i formigó, i són tan resistents que hi passen persones, vehicles grans, i fins i tot trens. Alguns tenen més d’un quilòmetre de llarg. I de vegades, pel seu interior es conduïxen canonades d’aigua o línies d’electricitat. A més, existixen ponts especials:
–  Els que porten conduccions d’aigua es diuen aqüeductes.
 –  Els construïts sobre terrenys secs, per a salvar desnivells, es diuen viaductes.
 –  Els construïts sobre autopistes es diuen passos elevats.

CONTESTA:
1. Per què els humans construeixen ponts des de fa segles?

2.  Anota, per ordre d’antiguitat, els materials que s’han fet servir per a construir ponts.

3. En el cas dels ponts de fusta, podien passar vehicles? Raona la resposta.

4. A més de persones i vehicles, què es pot conduir per l’interior dels ponts?

5. Relaciona les columnes.
 aqüeducte •                            • es construïx sobre autopistes.
 viaducte •                               • porta conduccions d’aigua.
 pas elevat •                            • es construïx sobre terrenys secs per a salvar desnivells.

6. Hi ha cap pont a la teva localitat? Si n’hi ha explica com és i de quin material està fet.

7. Explica quins usos tenen els ponts que has esmentat en l’activitat anterior.

• Pensa un poc més Per què creus que en cas de guerra es destruïxen els ponts?

MATEMÀTIQUES:

 Quadrats màgics per pensar i calcular:
https://clic.xtec.cat/projects/quadrats/jclic.js/index.html