diumenge, 22 de març del 2020

DILLUNS 23 DE MARÇ

  Bon dia! Avui heu d'escriure una carta a  un extraterrestre  i li heu de contar tot el que està passant al nostre planeta. Recordau les parts d'aquest tipus de text: lloc i data, salutació, text, comiat i signatura.
    A una cara d'un full escriviu la carta, (en castellà) i a darrera  dibuixau el vostre amic, de tamany gros, el pintau i li posau un nom. Feis bona lletra i teniu en compte l'ortografia. Millor que no pinteu amb retoladors perquè no traspassin a l'escrit. Llavors li feis una foto amb el mòbil i la passau per whatssap i jo les podré veure.


    L'altre activitat del dia és fer aquest full de repàs de matemàtiques.Si podeu, imprimiu el full, i si heu de fer operacions, les feis a darrera. Ja vos passaré les solucions.

FULL DE REPÀS (23 de març)

Nom: _______________________

20 105 663: _____________________________________
112 000 073: ____________________________________
_____________ : Un milió tres-cents cinc mil quatre-cents vuit.
_____________ : Set-cents dotze milions noranta-cinc mil vint-i-tres.


  a) 6529 + 164 + 685 =                                                 
  b) 15 - (16 - 9) =                                                           h) 5542 : 75 =
  c) 507 – 248 =                                                              i) 943 x 100 =     
   d) 4862 x 76 =                                                             j) 437 : 100 =
   e) 8739 x 805 =                                                           k) 14'3 + 3'5 + 0'45 =
   f) 6497 : 6 =                                                                 l) 12'3 – 7'62 =

   g) 7329 : 38=

 Escriu amb xifres romanes.
1086:

714: 

 Escriu el valor d'aquestes xifres
DCCXLVI                                       MCCCLXXII  

Escriu amb xifres:                                            
a) Tres setens                                                               c) Quatre cinquens

b) Cinc dècims                                                               d) un vuitè

 Expressa en forma de fracció:

0'21                                  0'6                       0'13                            0'03

 Escriu com es llegeixen els nombres anteriors