divendres, 13 de març del 2020


FEINES SETMANA DEL 16 AL 20 DE MARÇ

MATEMÀTIQUES:

- Fer exercicis (al quadern) del full de repàs de la unitat dels nombres decimals.
- Fer full de repàs

NATURALS:

- Fer lapbook de l’aparell locomotor: ossos, articulacions i músculs. (Aquest treball és per les dues setmanes)

SOCIALS:

- Fer les dues fitxes sobre el turisme a les Illes Balears.

CATALÀ I CASTELLÀ:

- Fer exercicis (al quadern) del fulls de repàs de la unitat.

Vos recoman establir un horari de feina diària i no voler fer les tasques en dos dies per acabar aviat. El divendres 20 vos faré arribar les solucions dels exercicis de matemàtiques perquè pugueu fer autocorrecció i també les tasques de la setmana del 23 al 27 de març.