dimarts, 1 d’octubre del 2019

PEL CONTROL DE MATEMÀTIQUES DELS TEMES 1 - 2 

ESTUDIAR:
    - Els nombres fins a set xifres
    - El valor de les xifres d'un nombre
    - Comparar i ordenar nombres
    - Aproximar nombres
    - Nombres ordinals
    - Nombres romans
    - La suma i les seves propietats
    - La resta. La prova de la resta
    - El parèntesi
    - Càlcul estimat